Julianalaan Leeuwarden

Posted by on jun 24, 2012 in Blog
Julianalaan Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden heeft Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. opdracht gegeven voor de contractvoorbereiding, de aanbesteding en de systeemgerichte contractbeheersing (SCB) van de realisatie van een fietstunnel en een turborotonde in de Julianalaan te Leeuwarden. Het betreft een Design&Construct contract op basis van de UAV-GC 2005 waarbij MNO Vervat B.V. als opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp en de uitvoering.

Oranjewoud heeft een projectteam samengesteld die de systeemgerichte contractbeheersing onder de hoede kreeg en nauw samenwerkte met de opdrachtgever Gemeente Leeuwarden. Met Patrick is door Oranjewoud ingeschakeld voor de rol van toetscoördinator SCB en contractgemachtigde namens de opdrachtgever tijdens de uitvoering van dit project. Binnen de werkzaamheden lag de nadruk op contractmanagement, risicomanagement, scopemanagement/wijzigingenbeheer en lead-auditing.

De Julianalaan maakt onderdeel uit van de rondweg van Leeuwarden en is één van de drukste wegen van Leeuwarden. De weg vindt zijn oorsprong in de jaren 50/60 met als doel de ontsluiting van de nieuwe naoorlogse wijken. De ring vormt hier dan ook scheiding tussen het relatief dichtbebouwde Huizum en het later aangelegde groene Nylan. Richting het spoor bevindt zich het sportpark dat als ‘een groene wig de stad in komt’.

De kruising met de wijktoegangswegen, de Van Loonstraat en de Middelzeelaan is van oudsher voorzien van een verkeersregelinstallatie (VRI) en van een gelijkvloerse kruising voor het langzaam verkeer. Beide straten vormen de bebouwingsrand van de wijk Huizum en Nylan.

De binnen dit project het meest in het oog springende onderdelen zijn de turborotonde en de fietstunnel die er onder door loopt. De uitdaging is om dit project op een relatief kleine oppervlakte met zo weinig mogelijk hinder uit te voeren. Door de aanleg van de tunnel wordt er een snelle en robuuste fietsverbinding gerealiseerd tussen de Zuidlanden en de binnenstad van Leeuwarden. De doorstroming van het autoverkeer op de stadsring zal zich sterk verbeteren en tevens zal het een impuls betekenen voor de veiligheid van de verschillende verkeerstromen op en kruisend met de stadsring.

Leave a Reply

*