Dienstverlening

MetPatrick levert allerlei diensten t.b.v. multidisciplinaire projecten van ingenieursbureaus en publieke opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, Provincies, Gemeentes en Waterschappen, en is gespecialiseerd in project- en contractmanagement voor de weg- en waterbouwsector.  

MetPatrick beschikt over ruime kennis van diverse contractvormen, methodieken en regelgeving. MetPatrick is van toegevoegde waarde met name ten aanzien van planstudies, inkoopafwegingen, opstellen geïntegreerde contracten en de marktbenadering/aanbesteding daarvan (E&C, D&C, DBFM, Turnkey), en ook in het kader van procesmanagement, externe kwaliteitsborging, systeemgerichte contractbeheersing en bouwproces-begeleiding in de realisatiefase.  

Ook minder hoogdravende zaken en ogenschijnlijk simpele administratieve taken neemt MetPatrick graag uit handen. Ook die zijn immers belangrijk voor actuele en correcte managementinformatie en een ‘goed geoliede machine’.  

Inzetbaarheid als:
 #projectleider, #contractmanager, #adviseurcontractmanagement, #technischmanager, #risicomanager,  #toetscoördinator,  #LeadAuditor, #procesbegeleider, #coach, #contractgemachtigde, #manusjevanalles. 


Interim management en advies 

  • Projectmanagement / Projectleiding / Contractmanagement / Technisch management / Coaching / Advies
  • Inkoopafwegingen
  • Planstudie
  • Contractvoorbereiding
  • Marktbenadering/Aanbesteding
  • Contractbeheersing
  • Begeleiding Best Value processen
  • Bouwproces begeleiding UAV-GC (aan zijde opdrachtgever of opdrachtnemer)
  • Bouwproces begeleiding DBFM inclusief financiële afhandeling en coördinatie afgifte certificaten (aan zijde opdrachtgever)
<i class="fa fa-tasks"></i><br /> Interim management en advies 

Risico Management

Faciliteren risicosessies, uitvoeren risicoanalyses, opstellen risicodossiers, coördinatie uitvoering/opvolging beheersmaatregelen, challenge-gesprekken met risico-eigenaren,  -beheerders en/of -actoren, actualisatie van risicodossiers.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2008, toetsing en auditering (ISO 19011). Contractueel/juridisch/technische documentreviews van UAV-GC contractdocumenten (aan zijde opdrachtgever of opdrachtnemer) t.b.v. doorlopen vlotte toetsing- en acceptatieprocedures (Annex III en IV)

Technisch management en Systems Engineering

Begeleiding van ontwerp- en uitvoeringsprocessen en verzorgen van Technisch management.  
Begeleiding van klanteis tot objectspecificatie incl. opstellen specificaties en analyses:  
- het op een gestructureerde wijze specificeren van een behoefte; 
- het op een gestructureerde wijze ontwerpen van een passende oplossing bij de behoefte, waarbij  keuzes expliciet worden gemaakt; 
- het op een correcte wijze realiseren van deze oplossing; 
- het op een juiste wijze verifiëren en valideren;