A1 Apeldoorn – Azelo

A1 Apeldoorn – Azelo

De A1 is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Uitbreiding van de weg zorgt dan ook voor een economische impuls voor de regio. Rijkswaterstaat werkt hiervoor samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio. De verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo is een groot project. Over een lang traject worden er meer rijstroken aangelegd. Deze aanpassing in de configuratie heeft natuurlijk grote impact op de geometrie van de bruggen/viaducten/onderdoorgangen die ook moeten worden verbreed of nieuw gebouwd, en ook op de omgeving. Er is daarom veel aandacht voor akoestische maatregelen en ook voor esthetische kwaliteit en landschappelijke inpassing.

Bouwbedrijf Heijmans voert van 2019 tot 2021 de werkzaamheden uit voor fase I, dit is het gedeelte van Twello/Deventer tot Azelo.

De voorbereiding van de verbreding van het gedeelte Apeldoorn-Zuid via knooppunt Beekbergen tot Twello is ook in volle gang. Dit betreft fase II. De aanbesteding en uitvoering van dit deel van het project staat gepland vanaf 2021.

Binnen Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO) was behoefte aan een senior adviseur contractmanagement die ook fungeert als assistent/plaatsvervanger van de Contractmanager. MetPatrick mag zich de trotse leverancier hiervan noemen.

MetPatrick is ingeschakeld bij project A1 Apeldoorn – Azelo voor diverse advies- en ingenieursdiensten binnen het contractmanagement van dit project voor zowel fase I als fase II, tijdens de planstudie, contractdrafting, aanbesteding,uitvoering, oplevering, overdracht naar beheerder, en bij de projectafronding. MetPatrick verzorgt hierbij ook de contractueel-juridische en financiële afhandeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

[Foto’s © Heijmans]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *