DBFM Verdubbeling N33 Assen – Zuidbroek

DBFM Verdubbeling N33 Assen – Zuidbroek

De verbetering van de N33 tussen Assen en Zuidbroek, onder meer door de uitbreiding van 2×1 naar 2×2 rijstroken. Het tracé is bijna 40 kilometer lang en telt 2 knooppunten, 6 aansluitingen en 20 kunstwerken. 

Het doel van de verdubbeling is de veiligheid en de doorstroming op de N33 te verbeteren en de bereikbaarheid van de regio te vergroten. Een goede aansluiting op provinciale en gemeentelijke wegen draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio. 

Het project werd uitgevoerd door BAM Consortium Poort van Noord, een joint venture van BAM PPP, BAM Civiel, BAM Wegen en BAM Infratechniek Mobiliteit. 

Bij dit Design, Build, Finance and Maintain-contracten (DBFM) is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud gedurende 20 jaar. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen. Uitgangspunt bij een DBFM-contract is dat risico’s en verantwoordelijkheden worden belegd bij de partij die deze het beste kan beheersen en dragen. De betaling aan de opdrachtnemer gebeurt periodiek na de bouw, op basis van geleverde diensten. 

Als de afgesproken diensten niet worden geleverd, treden boeteclausules in werking. De winstdoelstelling van het consortium en de private financiers zorgen ervoor dat de opgelopen boetes tot een minimum zullen worden beperkt. Bij traditionele contracten koopt de opdrachtgever een product in: bijvoorbeeld een rijksweg met 2×2 rijstroken. Bij een DBFM-contract neemt de opdrachtgever echter een dienst af: een beschikbare rijksweg. 

Bijzonder aan dit DBFM-contract is de betrokkenheid van pensioenfonds ABP dat zeventig procent van het vreemd vermogen van het project financiert en daarvoor een inflatiebestendige vergoeding ontvangt. Het was de eerste keer dat een Nederlands pensioenfonds vreemd vermogen verstrekt aan een Nederlands infrastructuurproject en het was de eerste keer dat de Nederlandse overheid direct betrokken is bij financiering met een inflatievergoeding.  


MetPatrick is van juni 2012 tot en met april 2015 bij Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud ingehuurd voor de rol van sr. adviseur contractmanagement en Projectleider Opdrachtgevers-verplichtingen (IPM-breed) om in het Rijkswaterstaat projectteam mee te draaien tijdens het laatste deel van de Aanbesteding, tijdens de gehele Realisatiefase en bij de start van de Exploitatiefase.  

Hierbij kon MetPatrick bijdragen aan het contractmanagement en de bouwprocesbegeleiding die specifiek voor DBFM gelden, bijvoorbeeld bij de volgende werkzaamheden:  

  • Contractbeheersing en risicomanagementcyclus ISO-15288; 
  • Coördinatie afgifte DBFM-certificaten (1x Aanvangscertificaat, 1x Beschikbaarheidscertificaat, 8x DeelVoltooiingscertificaten, 1x Voltooiingscertificaat); 
  • Toetsing van kwartaalopgaves m.b.t. rechtmatigheid netto beschikbaarheidsvergoeding, jaarlijkse indexering, Index Linked, gevallen van vergoeding, etc.; 
  • Coördinatie/uitvoering prestatieverklaringen, boetepunten-afweging bij tekortkomingen ON, tekstschrijver voor formele correspondentie, materiedeskundige bij audits, uitvoeren waarnemingsrondes;  
  • Meedraaien en warme overdracht naar de projectorganisatie voor de Exploitatiefase.