Vismigratierivier Afsluitdijk

Vismigratierivier Afsluitdijk

Van september 2013 tot en met oktober 2014 is MetPatrick ingeschakeld door Dienst Landelijk Gebied (nu Provincie Fryslân) om tijdens de Verkenning en Planfase diverse ingenieursdiensten uit te voeren: 
 

  • adviseur contractmanagement: inkoper ingenieursdiensten (MER/RIP/PIP, ecologisch onderzoek, hydrologisch onderzoek, lokstroomproef, definitief ontwerp VMR) en contractbeheersing daarvan;  
  • technisch management: adviseur systems engineering (SE),  
  • risicomanager en planner. 

De Vismigratierivier is een vier kilometer lange, slingerende ‘rivier’, dwars door de Afsluitdijk. Door deze ‘vispassage’ kunnen trekvissen wanneer ze maar willen van de zoute Waddenzee naar het zoete IJsselmeer zwemmen. En – uiteraard – terug. De Vismigratierivier wordt aangelegd tegen de westkant van de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Dit is de meest ideale plek, omdat hier grote hoeveelheden zoet water in de Waddenzee worden gespuid: de lokstroom voor vissen. Ook sluit de rivier hier aan op de diepe geulen in de bodem van Waddenzee en IJsselmeer. Mede door de komst van de ‘rivier’ wordt het IJsselmeerwater gezonder en zal het aantal planten en dieren in het gebied toenemen. Dat de vissenpopulaties zich herstellen, is van belang voor de vele vogels voor wie vis de belangrijkste voedselbron vormt. Bovendien biedt het op termijn meer ruimte voor beroeps- en sportvisserij. 

Zie voor meer informatie: https://deafsluitdijk.nl/projecten/vismigratierivier