N35 Zwolle – Wijthmen

N35 Zwolle – Wijthmen

Het project N35 Zwolle-Wijthmen maakt deel uit van verbetermaatregelen voor veiliger maken van het traject de N35 Zwolle-Wierden. Het doel van het deeltraject Zwolle-Wijthmen is:

  • Verbetering van de doorstroming en veiligheid van de N35;
  • Verbetering van de bereikbaarheid stad Zwolle;
  • Verbetering van de leefbaarheid in het dorp Wijthmen.

Om dat doel te bereiken is de N35 verbreed van een enkele rijbaan met twee rijstroken naar twee rijbanen met twee rijstroken per baan (2×2), met een maximumsnelheid van 100 km/u. Bij de Kroesenallee is een ongelijkvloerse aansluiting gerealiseerd. Ter verbetering van de leefbaarheid in Wijthmen is de weg omgelegd naar de zuidkant van Wijthmen. 

Bijzonder aan het project is dat de Provincie Overijssel de werkzaamheden voor 60% voor haar rekening heeft genomen, en het Rijk 40%. Ook is een ongelijkvloerse fietsverbinding gerealiseerd ter plaatse van de Oldeneelallee (Zalnébrug). De gemeente Zwolle financierde deze volledig.

Het contract voor de realisatie is in juli 2016 gegund aan bouwbedrijf Heijmans. De nieuwe N35 is juni 2018 opengesteld voor verkeer. De afrondende werkzaamheden zijn in Q3 en Q4 van 2018 uitgevoerd. Het gehele werk is ruim binnen de scopemijlpalen afgerond.

De opdrachtnemer was in de aanbesteding uitgedaagd om de verkeershinder tijdens de uit voering te beperken. Dat heeft in de praktijk goed uitgepakt; er is minder verkeershinder ontstaan dan verwacht. Dit heeft onder andere te maken met de “kettingkast” die Heijmans heeft toegepast, om verkeersstromen beter te begeleiden. Daartoe werd slim gebruik gemaakt van de reeds (zo goed als) afgebouwde nieuwe N35, waardoor het dorp Wijthmen tijdens de bouw al werd ontlast van het dagelijkse verkeer en de weggebruiker sneller gebruik kon maken van een vlotte doorstroming, en niet pas vanaf de oplevering.De “kettingkast” was eigenlijk een soort ovale rotonde van een paar kilometer lengte, echt maatwerk voor dit specifieke project in deze omgeving.

De doordachte en specifiek onderbouwde maatregelen hebben goed gewerkt. Rijkswaterstaat was erg tevreden met het proactief creëren van draagvlak ten aanzien van bereikbaarheid, hinder en hinderbeleving.Tijdens de weekendafsluiting van 22 juni tot en met 25 juni2018 werd de geluidsreducerende asfaltlaag aangebracht en werd de tijdelijke verkeerssituatie ‘de kettingkast’ opgeheven. Om deze werkzaamheden vlot en veilig uit te voeren was het noodzakelijk om de N35 tussen Zwolle en Wijthmen volledig af te sluiten.

Binnen Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO) was behoefte aan een senior adviseur contractmanagement die ook fungeert als assistent/plaatsvervanger van de Contractmanager en contractgemachtigde UAV-GC namens Opdrachtgever. MetPatrick heeft in deze rol met plezier aan dit project meegewerkt. 

MetPatrick is van oktober 2015 tot juni 2019 ingeschakeld bij project N35 Zwolle – Wijthmen voor diverse advies- en ingenieursdiensten binnen het contractmanagement van dit project tijdens contract drafting, aanbesteding, uitvoering, oplevering, overdracht naar beheerder, en bij de projectafronding.

MetPatrick verzorgde naast de contractueel-juridische en financiële afhandeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ook de coördinatie van Oplevering & Overdracht. Bovendien zat ook de projectbegeleiding van fietsverbinding Oldeneelallee als sleutelfunctionaris namens Rijkswaterstaat, in het portfolio.